مشتريان - موسسات دولتي

·       قوه قضائيه

·       قرارگاه قرب نوح (ع)

·       سازمان ثبت احوال كشور

·       شرکت مشاورین ساحل

·       شرکت امکا

·       موسسه حرا

·       شرکت دریا ساحل

·       شركت عمران ساحل

·       كمیته امدادامام خمینی(ره)

·       اداره گمرک ایران

·       سازمان سنجش وآموزش كشور

·       موسسه استاندارد وتحقيقات صنعتي ايران

·       سازمان جنگلها ومراتع وآبخيزداري

·       سازمان حمایت از مصرف کنندگان وتولیدکنندگان

·       دفترتبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم

·       موسسه علی ابن ابیطالب

·       موسسه نصب گسترساحل

·       شرکت راه ساحل

·       اداره كل آموزش وپرورش قم

·       گروه مشاورین صدف

·       هواپيمايي كشوري