موبايل كاتالوگ

 
 گسترش روز افزون تلفن های همراه اپراتورهای دولتی و خصوصی و استفاده از آن توسط اکثر مردم ، نمايانگر اين است که موج جديدی از فناوری در راستای تکنولوژی ديجيتال و فناوری اطلاعات به طور فراگير در حال شکل گيری بوده که می توان از آن به عنوان موج تلفن همراه نيز ياد نمود از اين رو واحد R&D اين شرکت که با بيش از 8 سال سابقه مستمر در امر اطلاع رسانی و تبليغات يکی از پيش قراولان اين صنعت می باشد، با هدف توسعه اين فناوری و يا هدف دستيابی صاحبان صنعت، حرف و مشاغل مختلف به اين تکنولوژی و استفاده اصولی از اين شيوه کاربردی و مدرن جهت تبليغات و اطلاع رسانی طرح کاتالوگ ديجيتالی موبايلی از طريق ارسال بلوتوث را در دستور کار خود قرار داده تا مشاغل مختلف با استفاده از آن بتوانند برای توسعه امور تجاری و اقتصادی خود بهره مند گردند

مزايای استفاده از کاتالوگ ديجيتال و کارت ويزيت موبايلی

» عدم نياز به چاپ کاتالوگ با هزينه بالا
» رفع مشکل توزيع کاتالوگ با توزيع گسترده و تصاعدی بدون هزينه (ارسال بلوتوث)
» تاثيرگذاری و کارايی بالا بدليل جديد بودن
» تيراژ نامحدود
» کاتالوگ و کارت ويزيت دائمی
» قابليت بروزرسانی اطلاعات (Up to Date)
» پويا نمايی و متحرک سازی طرحها(Dynamic)
» استفاده از تکنولوژی مدرن، توسعه تجارت الکترونيک (E-Commerce)