تگ خوان قابل حمل R.F.I.D

تگخوانهاي قابل حمل كه اصطلاحاً  R.F.I.D HandHeld يا R.F.I.D-PDT (Portable Data Terminal) ناميده ميشوند، در اصل يك Pocket PC بوده كه قابليت خواندن تگ نيز به آن افزوده شده و ميتوان تگها را خوانده و از طريق شبكه بيسيم آنها را به كامپيوتر مركزي منتقل كرده و پردازش كند و يا در حافظه ذخيره كرده و بصورت Locat آنها را پردازش نمايد.
عملكرد اين دستگاهها بسيار مشابه باركدخوانهاي قابل حمل مي باشد.

 
     
 Psion Pro
 PT850  Gen2  Intermec