چاپگر كارت

اين چاپگرها در اصل جهت چاپ انواع كارتهاي PVC بوده و برخي از مدلهاي آن قابليت رمزنگاري بر روي كارتهاي مغناطيسي (Magnetic Card) را نيز دارا ميباشند.

       
 H1559  P330i  P310i  P630i