چاپگر باركد

اين چاپگرها در اصل جهت چاپ ليبل بوده و قابليت چاپ انواع باركد را نيز دارا ميباشند و در دو مدل صنعتي و روميزي توليد ميشوند. برخي از انواع اين چاپگرها داراي امكانات ويژه اي از قيبل قابليت اتصال مستقيم به شبكه قابليت ارتباط مستقيم با دستگاههاي الكتروني و... را دارا ميباشند.

يكي از معروفترين كمپانيهاي توليد كننده اين چاپگرها Zebra ميباشد كه اين نوع چاپگرها از زبان خاصي به نام ZPL جهت چاپ مستقيم استفاده ميكنند يعني علاوه بر اينكه ميتوان مانند هر چاپگر استانداردي از طريق Windows يا هر نرم افزار ديگري براي آن دستور چاپ فرستاد، ميتوان با استفاده از اين زبان دستور چاپ را مستقل از سيستم عامل بطور مستقيم براي آن ارسال نمود. در اينحالت ميتوان از قابليتهاي بيشتر(بيش از يك چاپگر معمولي) اين چاپگرها استفاده كرد.

برخي از اين قابليتها عبارتند از:

1-      چاپ با سرعتي حدود 5 برابر حالت عادي

2-      ارتباط مستقيم با دستگاههاي جانبي

3-      تنظيم پيكربندي دستگاه

4-       و ...

       
 Zebra ZM400  Zebra S4M  TTP 2410M
 RFID Printer
       
 TTP 343C
 TLP 2844
 RX 900
 ME 240