مديريت بيمار

 

به هنگام بستری شدن بیماران در مراکر درمانی اتیکت بارکدی در قسمت پذیرش چاپ و بصورت مچ بند به مچ بیمار الصاق می گردد تا امکان شناسایی و ردیابی بیمار را در واحدهای مختلف درمانی فراهم سازد. بدین ترتیب کلیه خدمات درمانی قابل ارائه به بیمار پس از اسکن بارکد وی توسط تجهیزات پرتابل جمع آوری داده (هند هلد) ثبت و بصورت آنلاین از طریق شبکه بی سیم در پرونده الکترونیکی بیمار ذخیره می شود. پزشکان نیز می توانند با استفاده از همین تجهیزات پرتابل تشخیص پزشکی و تجویزهای دارویی برای بیمار را در سیستم ثبت و سایر خدماتی را که باید در اختیار بیمار قرار گیرد مدیریت و کنترل نمایند. افزایش دقت و سرعت در فرایندهای درمانی، دسترسی سریع به پرونده کامل بیمار، کنترل عملکرد مسئولین پزشکی، اخذ گزارشات مختلف مدیریتی، مانیتورینگ اطلاعات بصورت همزمان، بهبود خدمات و ... از جمله مزیتهای بکارگیری این سیستم در مراکز درمانی به شمار می رود. در این سیستم کلیه خدمات پس از فروش، پس از اسکن بارکد شماره سریال محصول و شناسایی آن در پایگاه داده سیستم به مشتریان ارائه گردیده، مجددا در پایگاه داده ثبت و به شناسنامه محصول اضافه میگردد. دسترسی به اطلاعات کامل محصول، کاهش خطا در ثبت اطلاعات، کنترل عملکرد مسئولین خدمات پس از فروش، اخذ گزارشات سریع از مشکلات و خرابی ها و ... از جمله ویژگی های بکارگیری این سیستم به شمار می رود.