ليبلينگ و بسته بندي

عبارت است از عملیات طراحی و چاپ برچسب مورد نیاز جهت الصاق بر روی کالا یا بسته بندی آن که می تواند شامل اطلاعات متغیری از کالا جهت معرفی مشخصات آن بصورت نوشتاری، گرافیکی یا بارکدی باشد. این فرایند توسط چاپگرهای برچسب یا بارکد پرینترها انجام می شود.