كنتور خواني

امروزه سیستم‌های سیار جمع‌آوری داده‌ها از مطرح‌ترین سیستمها در دنیا به شمار می‌روند. این شركت بعنوان یكی از مجریان این قبیل پروژه‌ها در سطح كشور می‌باشد كه سیستمهای جامع كنتور خوانی و ثبت اطلاعات امكاك یا ممیزی املاك در شهرداریها و جمع‌آوری داده‌های آماری در سطح شهرها برای پروژه‌های خاص و یا تحقیقات در زمینه موضوع خاص از جمله این پروژه‌ها به شمار می‌رود.