جمع آوري اطلاعات اموال

 

این شرکت در 7 سال قبل برای ارائه خدمات بهتر تصمیم به ایجاد واحدی خدماتی همراه با تیم مجرب و تجهیزات مورد نیاز برای ارائه خدمات جمع آوری اطلاعات اموال ، لیبل گذاری بارکدی و اموال گردانی نمود و بر این اساس نام آن را واحدA.S.P گذاشته و توانسته مجموعه های بسیاری را در این مهم یاری نماید .

هدف از تشکیل این بخش کمک به مجموعه های بزرگی بوده که تیم اجرایی لازم را نداشته و نیز برای انجام پروژه ، زمانبندی  از اهمیت زیادی برخوردار می باشد ، لذا این بخش با تمامی قوا آماده ارائه این خدمات به مجموعه های مختلف می باشد .
 در این روش گروه رایاسان تمام اجرای پروژه را بر عهده داشته باشد و کارفرمایان هیچ هزینه ای برای خرید نرم افزار و تجهیزات نخواهند داشت و در نهایت و پس از انجام این پروژه با خرید یک نسخه کنسول اموالگردانی می توانند هر سال به اموالگردانی خودبپردازد.
پس از اجرای این پروژه در هر سازمان یا مجموعه دولتی و خصوصی اطلاعات دقیق از وضعیت اموال ، محل استقرار ومغایرتهای احتمالی حاصل می گردد که در تصمیم گیریهای بخش های مالی ، اداری و تدارکات برای رفع نیازهای کالایی خود کمک شایانی می نماید .