پشتيباني نرم افزار

واحد نرم افزار اين شركت با همكاري واحد پشتيباني در تمامي ساعات شبانه روز آماده خدمت رساني و رفع مشكلات نرم افزاري مشتريان بصورت حضوري و تلفني مي‌باشند.